Dinas Pendidikan

Kota Batu

Beranda | Profil | Berita | Layanan | SekolahInovasi | Galeri

KUNCORO

Kumpul Ndhudhah Caketing Roso
Panemu bab tata trapsilane Arek mBatu sing jarene “kasar”, jebul ora katon babar pisan ing adicara iki. Tata basa, tata trapsila, nganti tekane unggah-ungguh sing bisa disebut Arek nJawani. Pungkase atur mung lumantar donga, nyuwun tambahe piguna kanggo nggulawenthah nyaketaking rasa nyawijèkaké krenteg, nguncarakake Basa Jawa.